Školení

 • základní a opakovaná školení pro obsluhy zdvihadel a pojízdných zdvihadel, jeřábů a pohyblivých pracovních plošin dle ČSN ISO 12480 - 1
 • školení jeřábníků,vazačů břemen a signalistů dle ČSN ISO 12480 - 1

1.Základní teoretické školení v oboru zdvihacích zařízení

 • Jeřábník (třída O, A, AS, B, C, D, E, F )
 • Vazač břemen - typu A, B
 • Obsluhovatel- pohyblivých plošin závěsných
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin stožárových
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin výložníkových
 • Signalista
 • Uživatel ZZ ( kompetentní organizace nebo osoba)
 • Pověřená osoba pro ZZ
 • Pracovník údržby
 • Montér jeřábů

2. Praktické zkoušky v oboru zdvihacích zařízení

 • Jeřábník (třída O, A, AS, B, C, D, E, F )
 • Vazač břemen - typu A, B
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin závěsných
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin stožárových
 • Obsluhovatel pohyblivých plošin výložníkových
 • Signalista

3. Teoretické zkoušky v oboru zdvihacích zařízení

 • Uživatel ZZ ( kompetentní organizace nebo osoba)
 • Pověřená osoba pro ZZ
 • Pracovník údržby
 • Montér jeřábů

4. Dále poskytujeme pro výše uvedené profese

 • Opakovací školení v oboru zdvihacích zařízení
 • Školení teoretické pro obnovení a rozšíření platnosti průkazu (osvědčení )
 • Přezkoušení z praktických dovedností při rozšíření platnosti oprávnění

5. Poradensko - technická činnost v oboru ZZ

 • konzultace a navrhování řešení pro manipulaci s materiálem
 • poskytování informací při řešení technických a provozních problémů
 • vyhotovení náhradních dokladů a dokumentace
 • zpracování provozních řádů a místních předpisů ( systém bezpečné práce - dále jen SBP) SBP podniku, SBP dílčí , SBP pracoviště , vyhledávání rizik s protokolárním vyhodnocením
 • zpracování náhradních opatření - prozatímních provozních řádů
 • schvalování dokladů , dokumentace, místních a provozních přepisů
 • kontrolní , dozorčí , schvalovací a inženýrskou činnost při výrobě , montáži, opravách a rekonstrukcích
 • činnost odborného zástupce ve smyslu živnostenského zákona pro zdvihací zařízení , pokud není samostatnou pracovní smlouvou
 • případná další činnost odborného charakteru
 • legislativní zastupování organizace nebo zákazníka před dozorčími orgány
Katalog
Kontakt

Jan Špic
Jaselská 1541
Přelouč 535 01

Tel./fax: +420 466 953 117
Mobil: +420 602 551 883
Email: spic@sorpom.cz

Novinky
19.05.2017  |  Kladkostroje

Zajistíme pro vás zdvihací zařízení, kladkostroje Balkancar, servis a dodávku pro jeřáby, i opravy a revize jeřábů a kladkostrojů.