Revize jeřábů a ostatních zdvihacích zařízení

Nabízíme

 • Provádění revizí, inspekcí a revizních zkoušek všech typů zdvihadel
 • Provádění výchozích a periodických revizí elektro
 • Provádění předepsaných kontrol a prohlídek ocelových konstrukcí
 • Školení jeřábníků, vazačů břemen a signalistů
 • Pravidelné kontroly vázacích prostředků
 • Vytvoření systému bezpečné práce pro provoz zdvihadel
 • Provádění zvláštního posouzení technického stavu zdvihadel
 • Vypracování výkresové dokumentace a statického výpočtu pro zdvihací zařízení
 • revizní a kontrolní činnost dle ČSN 270142, ČSN ISO 9927-1,ČSN ISO 12482 - 1
 • konzultace k vypracování systému bezpečné práce ve smyslu ČSN 12480 - 1
 • zajišťování kompletní technické dokumentace v oblasti zdvihacích zařízení

Certifikáty

I. Hodnocení technického stavu zdvihacích zařízení

 • individuální vyzkoušení - montážní zkouška - ČSN 27 0142
 • ověřovací zkouška - ČSN 27 0142
 • revizní zkouška - ČSN 27 0142
 • periodická inspekce - ČSN ISO 99 27-1
 • revizní zkouška po opravě - ČSN 27 0142

1.Ruční zdvihací zařízení

 • Zvedák pákový a řechtačkový
 • Řetězový kladkostroj nepojízdný (závěsný)
 • Řetězový kladkostroj pojízdný (s kočkou)
 • Zvedák lanový
 • Zvedák hřebenový

2.Zvedáky automobilové

 • S hydraulickým pohonem
 • Se šroubovým pohonem

3.Zdvihadla

 • S ručním pohonem
 • S motorickým pohonem

4.Pojízdná zdvihadla

 • S ručním pohonem
 • S motorickým pohonem

5.Jeřáby - mostové , portálové a konzolové

 • Sloupové otočné jeřáby

6.Mobilní jeřáby - s teleskopickým výložníkem

 • Mobilní jeřáby s teleskopickým a příhradovým výložníkem na kolovém podvozku
 • S příhradovým výložníkem na pásovém podvozku

7.Nakládací jeřáby - Hydraulická ruka řízená ze země

 • Nakládací jeřáby - hydraulická ruka řízená ze země

8.Stavební výtahy

 • Bez dopravy osob
 • S dopravou osob  

II. Hodnocení technického stavu jeřábové dráhy a měření

1.Technický stav

Hodnocení nosné konstrukce dráhy v rozsahu ČSN 732601 preventivní a podrobnou kontrolu bez měření ( u dočasných jeřábových drah podle ČSN 272345 a technické zprávy projektu ).

2.Měření jeřábové dráhy

Kontrolní měření jeřábové dráhy s určením směrových a výškových úchylek a zajištění rozchodu s vystavením protokolu, který obsahuje :

 • grafické znázornění průběhu úchylek celé dráhy
 • technickou zprávu s vyhodnocením měření  

III. Hodnocení technického stavu vázacích prostředků a uchopovacích komponentů

1.Vázací prostředky

 • Vázací ocelová lana
 • Ocelové vázací řetězy
 • Textilní vázací lana
 • Vázací popruhy z chemických vláken  

2.Prostředky pro zavěšení a uchopení břemen odnímatelné s manuálním ovládáním za pomocí obsluhy (vazače)

 • břemenový magnet
 • břemenový drapák
 • uchopovací kleště
 • závěsné zařízení pro pánve
 • přepravní traverzy, vahadla
 • svěrky na plech
 • "S háky", " C háky", třmeny  

3.Prostředky pro zavěšení a uchopení břemen neodnímatelné s automatickým ovládáním za pomocí zdvihacího nebo přepravního zařízení

 • přepravní traverza
 • přepravní chapadlo
 • přepravní kleště
 • vakuové uchopovací prostředky